Cupra Marittima

cupra
Från Reggio Emilia körde vi vidare mot Marche, som alltså var ett av huvudmålen för vår resa. Första delen...

Reggio Emilia

Den spektakulära fontänen på Piazza dei Teatro fascinerar både barn och vuxna.
Från Alessandria dit vi anlände med biltåg var planen att ta oss ned till Marche, som var ett av...

Bila i Italien

bila
Total anarki. Det är väl den gängse scahblonbilden av den italienska trafiken. Sant eller falskt? Både och om du...