Er Buchetto

Stamgäster i förtroligt samspråk på Er Buchetto.
Ett hål i väggen – mycket mer är inte Er Buchetto på Via Viminale nära stationen, Termini, i Rom....